Medlemsportalen
Välkommen till Medlemssidan

Här finner du information som bara är tillgänglig för dig som är medlem. Denna information kan ingen annan se.

Det första du ska göra för att få tillgång till medlemssidan är att registrera dig. Avvakta i 10 minuter innan du loggar in efter din registrering.

För att kunna registrera dig måste du ha ditt medlemsnummer. Detta hittar du på det nya medlemskort som skickas ut innan semestern. Du kan även hitta det i tidningen elektrikern på sista sidan i adressatfältet.
Redan registrerad
Registrera dig
Glömt lösenordet
Ändra uppgifter
  Svenska Elektrikerförbundet Epost: postbox.fk@sef.se