Startsida | Våra Avtal | Installationsavtalet

Nya ATL rader

IS avtalet 2001-2004

Traktamentsbestämmelser gällande från 1/10

IS avtalet 2001-2004

Penningfaktorer till SEFack LOKALT

Avtalet klart för Elbranschen

Semesterbestämmelser

Installationsavtalet

InstallationsavtaletDetta avtal gäller för dem som har sin anställning i företag som sysslar med bl.a. starkströms, svagströms och hissinstallationer. Även service och underhåll inom industri och bostadssektorn samt data, larm och tele-anläggningar omfattas av installationsavtalet. Verkstadsarbetare anställda på företag inom detta avtalsområde organiseras också i Elektrikerförbundet. För att bli anställd i ett installationsföretag krävs det i de flesta fall att du uppfyller utbildningskraven i installationsavtalet.Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm Tel: 08-412 82 82 Fax: 08-412 82 01 | postbox.fk@sef.com