Personnummer
Obligatoriskt. Enbart siffror.
Efternamn
Obligatoriskt. Måste skrivas in på det sätt det är skrivet på ditt medlemskort.
Medlemsnummer
Obligatoriskt. Finns på ditt nya medlemskort
Epostadress
Om du inte har någon e-postadress kan fältet lämnas tomt.
Riktnr
  Telefonnr
 
Mobiltelefonnummer. Valfritt.
Användarnamn
Obligatoriskt. Använd gärna din Epostadress.
Lösenord
Obligatoriskt. Minst 5 tecken.
   
  Svenska Elektrikerförbundet Epost: postbox.fk@sef.se