Personnummer
Obligatoriskt. Enbart siffror.
Efternamn
Obligatoriskt. Måste skrivas in på det sätt det är skrivet på ditt medlemsbevis.
Medlemsnummer
Obligatoriskt. Finns på...
   
  Svenska Elektrikerförbundet Epost: postbox.fk@sef.se